Algemene Voorwaarden (AVK) en (AVC)

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing: de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) en de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, beiden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.